Inspektor nadzoru na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec wyłoniony

Inspektor nadzoru na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec wyłoniony

Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. zakończył postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie...
Nowe wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Nowe wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Informujemy naszych Klientów, że od dnia 19 września 2021 roku obowiązywać będą nowe wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do  sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Dla Państwa wygody na naszej stronie internetowej w zakładce stworzyliśmy przewodnik dla...
Zmiana taryfy za ścieki dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Zmiana taryfy za ścieki dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.316.205.2021/D.JM z dnia 27.08.2021 roku od dnia 18.09.2021 roku ulega zmianie...
Umowa na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec podpisana

Umowa na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec podpisana

Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim podpisał w dniu 10.09.2021 r. w siedzibie Spółki umowę dotyczącą Budowy Sieci Wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec. Inwestycję zrealizuje STRABAG Sp. z o.o....
Zmiana taryfy za ścieki dla Gminy Lichnowy

Zmiana taryfy za ścieki dla Gminy Lichnowy

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.203.71.2021/D.JM z dnia 26.08.2021 roku od dnia 15.09.2021 roku ulega zmianie...
Zmiana taryfy za wodę dla obszaru działania CWŻ Sp. z o.o.

Zmiana taryfy za wodę dla obszaru działania CWŻ Sp. z o.o.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.285.142.2021/D.JM z dnia 16.08.2021 roku od dnia 11.09.2021 roku ulega zmianie...
Skip to content