Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wody u Odbiorców, w dniach od 08.04.2024 roku do 17.04.2024 roku przystępuje do kontynuacji planowanych prac związanych z płukaniem sieci wodociągowej.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w ciągu eksploatacji rozległej sieci wodociągowej dochodzi w wyniku naturalnych procesów (takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń) do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców. Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody.

Proces okresowego płukania (czyszczenia) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności.

Płukanie sieci odbywać się będzie dla gminy Ostaszewo, gminy Nowy Dwór Gdański, gminy Stegna i gminy Sztutowo

w dniach od 08.04.2024 roku do 17.04.2024 roku,

w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do godz. 5:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych.

Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wg potrzeb wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać pod numerami telefonów:

ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247-21-18, e-mail: zaklad.ndg@cwz.pomorskie.pl

lub kontakt z pracownikami Biura Obsługi Klienta. 

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy, jednakże czynności te są niezbędne w celu utrzymania właściwej jakości wody.

Skip to content