Laboratorium

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie pobierania próbek oraz badań wody do spożycia i ścieków, Nr AB 925.
h

Pokaż certyfikat

h
Zakres akredytacji laboratorium badawczego

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Żuław i Mierzei Wiślanej kontrolowana jest przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Jednostka działa od 1970 roku na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Laboratorium od 2008 roku posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Posiadamy akredytację na pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 19458:2007 oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz do pobierania próbek ścieków zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-10:2021-11.

Akredytacja PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących”, jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzonych przez Laboratorium, niezbędnych do kontrolowania i stymulowania procesów uzdatniania wody oraz procesów oczyszczania ścieków.

Laboratorium w Ząbrowie zapewnia wysoką jakość badań, realizowanych w oparciu o certyfikowane odczynniki i materiały, potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji oraz udziałem w badaniach międzylaboratoryjnych. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z laboratorium w myśl obowiązujących przepisów są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie oferuje wszystkie badania z zakresu parametrów grupy A oraz wiele parametrów z zakresu grupy B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wychodząc Państwu na przeciw systematycznie rozszerzamy nasz zakres akredytacyjny o nowe badania w obszarze wody i ścieków.

Aktualny Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925 oraz Wykaz świadczonych usług przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie realizuje zlecenia z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej, norm technicznych oraz Księgi Jakości i zapewnia, że:

  • laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników;
    badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony Klienta i innych stron;
  • prawa Klienta tj. zachowanie poufności, własności raportów z badań, możliwość reklamacji, zawsze są przestrzegane;
    działania laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów Klienta z zachowaniem wszystkich jego praw.

 

Pliki do pobrania

Formularz zlecenia badania wody (F-3/PS-8)

Cennik za badania

Więcej informacji udziela:

Marta Flizikowska

Kierownik laboratorium
laboratorium@cwz.pomorskie.pl
(55) 271-36-95

Jakość wody

Twardość wody

Ocena jakości wody

Skip to content