W związku z utrzymującymi się ujemnymi temperaturami powietrza przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji wodociągowej, a szczególnie wodomierzy,  przed zamarznięciem.

Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej i zalania pomieszczeń. Jednak dzięki kilku prostym zabiegom można się uchronić się przed skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z niekontrolowanym wyciekiem wody oraz koniecznością wymiany lub naprawy wodomierza.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:

  • sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne powietrze nie przenikało do środka;
  • owiń wodomierz materiałem izolującym, np. starym kocem, gazetami lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np. wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
  • zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:

  • sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
  • uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
  • odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również sieć sezonową, np. ogrodową. Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.

Przypominamy, że za prawidłowe działanie zestawu wodomierzowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada Klient, który ponosi koszty ewentualnej awarii bądź wymiany elementów tej instalacji (z wodomierzem włącznie).

Jeżeli doszło do uszkodzenia wodomierza, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim Zakładem Eksploatacji, których dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Szczególną uwagę na zabezpieczenie zimowe powinni zwrócić odbiorcy, którzy mają zainstalowane nakładki na wodomierze służące zdalnemu odczytowi zużycia wody.  Są to urządzenia elektroniczne wymagające pełnej szczelności, a więc dobrej ochrony przed mrozem i wilgocią, a koszty ich naprawy bądź wymiany są znacząco wyższe od zwykłych wodomierzy.

Skip to content