W związku z zakończeniem postepowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w miejscowości Przemysław oraz w miejscowości Sztutowo” w dniu 12.05.2022 r. Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. Pan Tomasz Szczepański podpisał umowę z firmą TECHNOSAN z Białegostoku, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 228.780,00 zł brutto. Ze strony firmy TECHNOSAN przy podpisaniu umowy obecny był Pan Krzysztof Cytacki.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Przemysław polegająca na wymianie zestawu pompowego na zestaw o większej wydajności wraz z wymianą szafy sterowniczej oraz modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Sztutowo polegająca na montażu zestawu pompowego i montażu nowej szafy sterowniczej.

Inwestycje powyższe z pewnością zadowolą wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości w nadmorskich miejscowościach zarówno w gminie Stegna jak i Sztutowo  także tych przyszłych, którzy dopiero planują budowę budynków na terenie pasa Mierzei Wiślanej.  Prace modernizacyjne mają bowiem na celu zwiększenie wydajności pracy stacji podnoszenia ciśnienia oraz ustabilizowanie ciśnienia w sieci wodociągowej zasilającej obszary nadmorskie m.in. miejscowości: Mikoszewo, Jantar, Junoszyno, Stegna, Przemysław i Sztutowo, jak również przyspieszenie napełniania nocą zbiorników wody czystej w Stegnie w sezonie letnim. Ponadto przyczynią się do utrzymania prawidłowych ciśnień dla istniejącej i przyszłej zabudowy kilkukondygnacyjnej w północnej części miejscowości Sztutowo wraz z uwzględnieniem rozwoju miejscowości Kąty Rybackie i Skowronki.

Realizacja powyższego zadania zgodnie z umową powinna zakończyć się do dnia 30.09.2022 roku.

Skip to content