Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 22.04.2020 r. od godziny 21:00 (środa) do dnia 23.04.2020 r. do godziny 10:00 (czwartek) w związku z przyłączaniem nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie  do magistrali DN600 wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności przerwa może ulec wydłużeniu.

Całkowitym wyłączeniem objęte zostaną wszystkie miejscowości z terenu Gminy Gronowo Elbląskie oraz teren Gminy Elbląg obsługiwany przez naszą spółkę.

Częściowe pogorszenie parametrów wody może wystąpić również w Gminie Stare Pole.

Po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz  pogorszenie parametrów wody.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

W godzinach wyłączenia dla potrzeb mieszkańców zostaną podstawione pojazdy z wodą do spożycia przez ludzi w następujących lokalizacjach:

  • Gronowo Elbląskie (przy budynku Urzędu Gminy na ul. Łączności)
  • Jegłownik (przy Kościele Rzymskokatolickim na ul. Kościelnej).

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców, jednakże działania te są niezbędne w celu uruchomienia nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Skip to content