Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim otrzymał środki w wysokości 45 165,60 zł (całkowita wartość projektu: 56 457,00 zł), pochodzące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (państwowego funduszu celowego) na realizację projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa i pracy poprzez zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka dla stanowiska monter – konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej.

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Działania prowadzone w ramach projektu pozwolą na zakup obudowy wykopów typu box, dla wszystkich zakładów eksploatacji należących do Spółki. Zakup ten przyczyni się do poprawy warunków pracy, zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku montera – konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy.

Skip to content