Informacje o spółce

Zarząd CWŻ

Tomasz Szczepański

Prezes zarządu

prezes@cwz.pomorskie.pl

Prokurenci

Karol Sobczak

Prokurent

karol.sobczak@cwz.pomorskie.pl

Beata Stępniakowska

Prokurent

beata.stepniakowska@cwz.pomorskie.pl

Rada nadzorcza

Waldemar Lamkowski

Mirosław Czapla

Katarzyna Jasińska

Dariusz Młodziński

Michał Wróblewski

Andrzej Marcinkowski

Zgromadzenie wspólników

Gmina Nowy Dwór Gdański

Miasto i Gmina Nowy Staw

Gmina Stegna

Gmina Sztutowo

Gmina Stare Pole

Gmina Gronowo Elbląskie

Gmina Lichnowy

Gmina Malbork

Gmina Ostaszewo

Miasto Elbląg

Gmina Elbląg

KONTO BANKOWE

BNP Paribas

10 2030 0045 1110 0000 0108 9720

NIP

 

579-202-42-13

 

Zaświadczenie o numerze NIP

REGON

 

192998920

 

Zaświadczenie o numerze REGON

Numer KRS

 

0000185843

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

 

42 749 665,00 zł

Numer rejestrowy BDO

 

000112065

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

• PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
• PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
• PKD 41.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
• PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
• PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów
• PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
• PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne

Szczegółowe informacje na temat spółki znajdą Państwo w zakładce „O nas

Skip to content