Jakość wody

Wróć do laboratorium

Raporty z badań wody z 2020 roku

Raport z badań wody nr 1028/2020 z dnia 25.09.2020

Raport z badań wody nr 29922/LB/2020 z dnia 16.07.2020

Raport z badań wody nr 480/2020 z dnia 31.03.2020

Raporty z badań wody z 2019 roku

Raport z badań wody nr 2338/2019 z dnia 31.12.2019

Raport z badań wody nr 2219/2019 z dnia 31.12.2019

Raport z badań wody nr 1674/2019 z dnia 26.09.2019

Raport z badań wody nr 308/2019 z dnia 05.03.2019

Raport z badań wody nr 488/2019 z dnia 29.03.2019

Raport z badań wody nr 1129/2019 z dnia 28.06.2019