Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. zakończył postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec współfinansowanego ze środków RPOWP 2014-2020.

Wykonawcą powyższego zadania zostało konsorcjum firm: Firma Budowlana „ATS” Mateusz Mojsa & LUKSAN Łukasz  Choma, które złożyło w przeprowadzonym postepowaniu najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 28.09.2021 r. umowę na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec podpisał Tomasz Szczepański Prezes Zarządu CWŻ Sp z o.o. oraz właściciele firm wchodzących w skład konsorcjum Pan Mateusz Mojsa oraz Pan Łukasz Choma.

Skip to content