Kierownik Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie 

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie został wybrany Pan Arkadiusz Adamek zamieszkały w Ząbrowie.  

Pan Arkadiusz Adamek spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku Kierownika Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie zakresu obowiązków.

Skip to content