Informatyk

p

Informacja o ilości złożonych ofert

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Informatyka wpłynęło 12 ofert z czego 6 spełniało wymogi formalne.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się indywidualnie w celu poinformowania o dalszych etapach rekrutacji.

Skip to content