Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.285.142.2021/D.JM z dnia 16.08.2021 roku od dnia 11.09.2021 roku ulega zmianie wysokość obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Od dnia 11.09.2021 roku do dnia 11.09.2022 roku taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim będzie wynosiła 5,61 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Cała zatwierdzona taryfa na 36 miesięcy wraz z uzasadnieniem znajduję się na naszej stronie w zakładce – Cenniki i taryfy

 

Skip to content