Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.11.2023.14 z dnia 29.03.2023 roku od dnia 26.04.2023 roku ulega zmianie wysokość obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Od dnia 26.04.2023 roku do dnia 26.04.2024 roku taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim będzie wynosiła 6,27 zł/ m3 netto plus obowiązujący 8% podatek VAT (dla wody przeznaczonej do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe) lub 6,31 zł/ m3 netto plus obowiązujący 8% podatek VAT (dla wody przeznaczonej na pozostałe cele).

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

zł/ m3 GRUPA W1-W7

zł/m3 GRUPA W8-W16

1.

Cena 1 m3 wody (netto)

Cena 1 m3 wody (brutto)

6,27

6,77

6,31

6,81

Według w/w decyzji zmianie ulega również wysokość opłaty abonamentowej i w okresie od dnia 26.04.2023 roku do dnia 26.04.2024 roku opłata ta będzie wynosiła:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

zł/odbiorca/m-c

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

zł/odbiorca/m-c

1.

Grupa W1 DN 15 (netto)

Grupa W1 DN 15 (brutto)

4,47

4,83

8.

Grupa W8 DN 15 (netto)

Grupa W8 DN 15 (brutto

4,48

4,84

2.

Grupa W2 DN 20 (netto)

Grypa W2 DN 20 (brutto)

5,10

5,51

9.

Grupa W9 DN 20 (netto)

Grypa W9 DN 20 (brutto)

7,00

7,56

3.

Grupa W3 DN 25 (netto)

Grupa W3 DN 25 (brutto)

11,55

12,47

10.

Grupa W10 DN 25 (netto)

Grupa W10 DN 25 (brutto)

15,50

16,74

4.

Grupa W4 DN 32 (netto)

Grupa W4 DN 32 (brutto)

11,36

12,27

11.

Grupa W11 DN 32 (netto)

Grupa W11 DN 32 (brutto)

15,60

16,85

5.

Grupa W5 DN 40 (netto)

Grupa W5 DN 40 (brutto)

18,84

20,35

12.

Grupa W12 DN 40 (netto)

Grupa W12 DN 40 (brutto)

26,58

28,71

6.

Grupa W6 DN 50 (netto)

Grupa W6 DN 50 (brutto)

14,11

15,24

13.

Grupa W13 DN 50 (netto)

Grupa W13 DN 50 (brutto)

21,77

23,51           

7.

Grupa W7 DN 80 (netto)

Grupa W7 DN 80 (brutto)

30,62

33,07

14.

Grupa W14 DN 80 (netto)

Grupa W14 DN 80 (brutto)

28,31

30,57

 

 

 

15.

Grupa W15 DN 100 (netto)

Grupa W15 DN 100 (brutto)

658,00

710,64

 

 

 

16.

Grupa W16 PPOŻ (netto)

Grupa W16 PPOŻ(brutto)

2,35

2,54

Cała zatwierdzona taryfa na 36 miesięcy wraz z uzasadnieniem znajduję się na naszej stronie
w zakładce – Cenniki i taryfy oraz na stronie wodypolskie.bip.gov.pl w zakładce
Taryfy/RZGW  w Gdańsku- taryfy.

Skip to content