Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., przypomina, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.285.142.2021/D.JM z dnia 16.08.2021 roku od dnia 12.09.2022 roku ulega zmianie wysokość obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Od dnia 12.09.2022 roku do dnia 12.09.2023 roku taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim będzie wynosiła 5,83 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Według w/w decyzji zmianie ulega również wysokość opłaty abonamentowej i w okresie od dnia 12.09.2022 roku do dnia 12.09.2023 roku opłata ta będzie wynosiła:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

zł/odbiorca/m-c

1.

Grupa W1 DN 15

4,29 zł + 8 % Vat

2.

Grupa W2 DN 20

4,91 zł + 8 % Vat

3.

Grupa W3 DN 25

11,31 zł + 8 % Vat

4.

Grupa W4 DN 32

12,30 zł + 8 % Vat

5.

Grupa W5 DN 40

18,71 zł + 8 % Vat

6.

Grupa W6 DN 50

15,27 zł + 8 % Vat

7.

Grupa W7 DN 80

23,14 zł + 8 % Vat

8.

Grupa W8 DN 100

713,50 zł + 8 % Vat

 

Cała zatwierdzona taryfa na 36 miesięcy wraz z uzasadnieniem znajduję się na naszej stronie w zakładce – Cenniki i taryfy

Skip to content