Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., przypomina o zmianie wysokości obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.312.204.2021/D.JM z dnia 12.08.2021 roku w sprawie wysokości obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków od dnia 30.08.2023 roku do dnia 28.08.2024 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Pole będzie wynosiła 6,67 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.203.71.2021/D.JM z dnia 26.08.2021 roku w sprawie wysokości obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków od dnia 17.09.2023 roku do dnia 15.09.2024 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lichnowy będzie wynosiła 8,23 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.316.205.2021/D.JM z dnia 27.08.2021 roku w sprawie wysokości obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków od dnia 20.09.2023 roku do dnia 18.09.2024 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw będzie wynosiła 6,95 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Całe zatwierdzone taryfy na 36 miesięcy wraz z uzasadnieniem znajdują się na naszej stronie w zakładce – Cenniki i taryfy

Skip to content