Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.312.204.2021/D.JM z dnia 12.08.2021 roku w sprawie wysokoci obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków od dnia 29.08.2022 roku do dnia 29.08.2023 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Pole będzie wynosiła 6,57 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Cała zatwierdzona taryfa wraz z uzasadnieniem znajduję się na naszej stronie w zakładce – Cenniki i taryfy

Skip to content