Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.316.205.2021/D.JM z dnia 27.08.2021 roku w sprawie wysokości obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków od dnia 19.09.2022 roku do dnia 19.09.2023 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Staw będzie wynosiła 6,98 zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Cała zatwierdzona taryfa wraz z uzasadnieniem znajduję się na naszej stronie w zakładce – Cenniki i taryfy.

Skip to content