Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie numer GD.RZT.70.203.71.2021/D.JM z dnia 26.08.2021 roku od dnia 15.09.2021 roku ulega zmianie wysokość obowiązującej taryfy za odprowadzanie ścieków.

Od dnia 15.09.2021 roku do dnia 15.09.2022 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lichnowy będzie wynosiła 8,03zł/m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Cała zatwierdzona taryfa na 36 miesięcy wraz z uzasadnieniem znajduję się na naszej stronie w zakładce – Cenniki i taryfy

Skip to content