Przypominamy iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 września 2018 roku o numerze GD.RET.070/142/D2/2018.KC od dnia 9.10.2019 roku do dnia 8.10.2020 roku taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wynosi:

5,02 zł./m3 netto plus podatek VAT w wysokości 8%, tj. kwota  5,42 zł./m3 brutto.

Skip to content