Przypominamy, iż zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 września 2018 roku o numerze GD.RET.070/142/D2/2018.KC od dnia 9.10.2020 roku do dnia 8.10.2021 roku taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym dworze Gdańskim wynosi

5,17 zł./m3 netto plus podatek VAT w wysokości 8%, to jest 5,58 zł./m3 brutto.

 

Skip to content