Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. złożył wniosek do unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wnioskowana wartość  projektu to 17.863.864,69 zł, a możliwe dofinansowanie to  9.875.432,14zł.

W ramach złożonego projektu zaplanowano przebudowę linii średniego i niskiego napięcia dla zasilania studni głębinowych na terenie strefy ochronnej ujęcia wody głównego zbiornika wód podziemnych nr 203 „Dolina Letniki”,  modernizację wybranych odcinków sieci wodociągowej w Gminie Nowy Dwór Gdański: Stawiec- Jeziernik (do granicy z gminą Ostaszewo), Nowy Dwór Gdański – Marzęcino, Solnica – Jazowa, budowę 7 nowych punktów pomiarowych i modernizację 5 istniejących punktów oraz instalację ponad 3500 szt. wodomierzy z elektroniczną nakładką do zdalnego odczytu i bilansowania wody w ramach strefowania sieci wodociągowej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, jak również  prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie został złożony w ramach naboru FENX.02.05-IW.01-001/23 dla działania 02.05 „Woda do spożycia” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

– W ostatnich miesiącach wraz z moimi współpracownikami oraz przy pomocy zewnętrznej firmy konsultingowej wykonaliśmy olbrzymią pracę, aby właściwie przygotować wniosek i wymaganą dokumentację – mówi Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu CWŻ Sp. z o.o. – Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na drugą połowę br. Tak więc teraz pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki za to, abyśmy otrzymali wnioskowane dofinansowanie.

Celem głównym projektu jest ochrona zasobów środowiska naturalnego poprzez minimalizację strat oraz zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej poprzez optymalizację funkcjonowania sieci wodociągowej oraz sieci dystrybucji wody w obrębie gminy Nowy Dwór Gdański.

Planowany termin realizacji poszczególnych  zadań określono na okres od maja 2025 r. do czerwca 2027 r.

Skip to content