Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o.  zakończył postepowanie przetargowego dla zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących budowy sieci wodociągowych ujętych w  Wieloletnich Planach Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  Wodociągowych na lata 2021-2024 – Część I” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.  W dniu 11.03.2022 r. w siedzibie spółki Prezes Zarządu Tomasz Szczepański podpisał umowę z Panem Tomaszem Mrówczyńskim właścicielem firmy „FORMIKA” z Elbląga, której oferta na kwotę 121.600,00 zł. została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  14  sztuk dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy sieci wodociągowych na terenie gmin – udziałowców Spółki oraz sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Powyższe zadanie zgodnie z podpisaną umową powinno zostać zrealizowane do dnia 31 lipca 2022 roku.

Skip to content