Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 12 listopada 2019 r. zostanie zlikwidowana kasa w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28A.  Przypominamy, iż wszystkich płatności mogą dokonywać Państwo bezpośrednio u naszych inkasentów, a także za pośrednictwem instytucji finansowych tj. banków, placówek pocztowych itp. Nadal czynna pozostaje również kasa w Nowym Stawie przy ul. Sportowej 1.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie nasi inkasenci zostaną wyposażeni w terminale, które umożliwią opłacanie należności przy pomocy kart płatniczych, co stworzy dodatkową możliwość regulowania faktur w formie bezgotówkowej. Przypominamy również, że od miesiąca października br. faktury wysyłane do Państwa przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o., jak też i faktury dostępne w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) posiadają unikalne kody QR zawierające dane niezbędne do opłacenia faktury. Po zeskanowaniu kodu QR w systemie bankowości elektronicznej automatycznie wprowadzone zostaną dane do dokonania przelewu. Funkcja ta umożliwia sprawne oraz szybsze opłacenie faktury bez ręcznego wypełniania formularza przelewu w systemie bankowym.  Korzystanie z kodów QR eliminuje również możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych. Od początku listopada również faktury wystawiane bezpośrednio przez inkasentów będą posiadały kody QR.

Są to kolejne zmiany, które mają za zadanie poprawę jakości usług świadczonych przez naszą firmę.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK), które stwarza dogodną możliwość samodzielnego generowania faktur.

Skip to content