Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim zakończył budowę sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec  realizowaną przez firmę STRABAG Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 1.979.578,17 zł.

Wysokość dofinansowania w ramach RPO wyniosła 526.115,00 zł.

Gmina Nowy Dwór Gdański partycypowała w kosztach realizacji powyższego zadania  w kwocie 106 tys. złotych.

W ramach zadania wybudowano 2.355 mb sieci wodociągowej, w tym 2.009,2 mb sieci Ø 315 PE. Realizacja inwestycji umożliwiła wyłączenie z eksploatacji istniejącą awaryjną azbestocementową sieć wodociągową Ø 300, jak również zapewni poprawę jakości i ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec zakończyła realizację I etapu projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I.

Skip to content