Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. informuje swoich Klientów, że w związku z koniecznością przełączenia magistrali DN 450 w Nowym Dworze Gdańskim  w dniach 7 – 8.09.2021 r. (wtorek – środa) od godziny 23:00 w dniu 07.09.2021 r. (wtorek) do godziny 18:00 w dniu 08.09.2021 r. (środa) mogą wystąpić spadki ciśnienia wody oraz pogorszenie jej jakości w mieście Nowy Dwór Gdański oraz na terenie gmin Stegna i Sztutowo.

Na terenie wyżej wymienionych gmin może wystąpić przerwa w dostawie wody od godziny 11:00 w dniu 08.09.2021 r. (środa). Przerwa potrwa do czasu uruchomienia dostaw wody przez przebudowywaną magistralę DN 450, jednakże nie dłużej niż do godziny 18:00 w dniu 08.09.2021 r. (środa).

Zastrzegamy jednak, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wydłużeniem czasu koniecznego na przeprowadzenie prac  okres zakłóceń w dostawach wody może ulec przedłużeniu.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Od godziny 09:00 w dniu 08.09.2021 r. (środa) w Stegnie (przy budynku Urzędu Gminy) oraz w Sztutowie (przy budynku Urzędu Gminy) zostaną podstawione zbiorniki z wodą zdatną do spożycia przez ludzi.

Również po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz  pogorszenie parametrów wody. Pragniemy jednak podkreślić, że zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu dostarczana do Państwa woda jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie niedogodności naszych Odbiorców przepraszamy, jednakże działania te wynikają z konieczności przeprowadzenia planowych prac związanych z modernizacją sieci wodociągowej.

 

 

Skip to content