Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przypomina, że wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej (wodomierz ogrodowy) jest własnością Odbiorcy usług. Obowiązkiem spoczywającym na Odbiorcy usług jest zadbanie o to, aby wodomierz ogrodowy posiadał ważne cechy legalizacyjne i został wymieniony przed upływem terminu ich ważności.

Wodomierz ogrodowy posiada 5 letni okres legalizacji i po upływie tego czasu należy dokonać na własny koszt jego wymiany na nowy lub wykonać na własny koszt jego ponowną legalizację oraz zgłosić ten fakt do Spółki w celu oplombowania i kontroli montażu (usługa odpłatna, koszt 150,00 zł netto – zgodny z Cennikiem usług pozataryfowych). Można również zlecić Spółce dokonania wymiany wodomierza ogrodowego oraz jego oplombowania (usługa odpłatna, koszt 220,00 zł netto – zgodny z Cennikiem usług pozataryfowych).

Wodomierze ogrodowe, które nie posiadają ważnej cechy legalizacji nie mogą stanowić podstawy pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków.

W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona czynności związanych z wymianą lub legalizacją wodomierza przed upływem terminu jego legalizacji Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. przestanie rozliczać wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej z chwilą upływu terminu legalizacji.

Procedura wymiany wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej w związku z upływem terminu legalizacji (5 lat) jest opisana na stronie www.cwz.pomorskie.pl w artykule „Jak odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą”.

Skip to content