W związku ze spadkiem temperatury powietrza, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza    przed    zamarznięciem.  Temperatura  w   pomieszczeniu,   gdzie   znajduje   się   wodomierz
i instalacja wodociągowa, która nie powinna być niższa niż +4°C.

Niska temperatura może uszkodzić wodomierz szczególnie, gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub odliczającego może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Dzięki kilku prostym zabiegom można się uchronić się przed skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z jego wymianą lub naprawą.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:

  • sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne powietrze nie przenikało do środka;
  • owiń wodomierz materiałem izolującym, np. starym kocem, gazetami lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np. wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
  • zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej
    z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:

  • sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
  • uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
  • odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również sieć sezonową, np. ogrodową. Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.

Przypominamy, że za prawidłowe działanie zestawu wodomierzowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada Klient, który ponosi koszty naprawy ewentualnej naprawy, wymiany elementów, w tym wymiany wodomierza.

Szczególną uwagę na zabezpieczenie zimowe powinni zwrócić odbiorcy, którzy mają zainstalowane nakładki na wodomierze służące zdalnemu odczytowi zużycia wody.  Są to urządzenia elektroniczne wymagające pełnej szczelności, a więc dobrej ochrony przed mrozem i wilgocią, a koszty ich naprawy bądź wymiany są znacząco wyższe od zwykłych wodomierzy.

Jeżeli doszło do uszkodzenia wodomierza, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim Zakładem Eksploatacji, którego dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Skip to content