Zastępca kierownika Zakładu Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy kierownika Zakładu Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim został wybrany Pan Mariusz Ogrodowski zamieszkały w Stegnie.   

Pan Mariusz Ogrodowski spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku Zastępcy kierownika Zakładu Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim zakresu obowiązków.

Skip to content