Specjalista do spraw administracyjnych i majątku spółki

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty do spraw administracyjnych i majątku spółki została wybrana Pani Alicja Prystupa zamieszkała w Elblągu.  

Pani Alicja Prystupa spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku specjalisty do spraw administracyjnych i majątku spółki zakresu obowiązków.

Skip to content