Tomasz Szczepański Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 24.05.2021 r. podpisał w siedzibie Spółki w Nowym Dworze Gdańskim Aneks do umowy nr RPPM.11.03.00-22-0001/15-05 dot. projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aneksem do umowy został rozszerzony zakres w/w projektu o budowę sieci wodociągowej długości około 2,5 km na odcinku Lubieszewo – Stawiec, gmina Nowy Dwór Gdański. Powyższe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej Ø 300 na sieć wodociągową Ø 315 PE.

Jest to początek zaplanowanej większej wymiany sieci azbestocementowej na obszarze funcjonowania CWŻ. Spółka planuje wymianę ponad 22,3 km sieci abestocementowej  starając się między innymi o środki europejskie w ramach Programu Polska – Rosja.

Budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec w 2021 roku pozwoli również na bezkolizyjne przeprowadzenie inwestycji z planowanym do realizacji w 2021 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo – Stawiec”. Zaprojektowana sieć wodociągowa jak i ścieżka rowerowa na w/w odcinku przebiegają w granicach tych samych nieruchomości wzdluż drogi powiatowej w kierunku Ostaszewa w działkach byłego torowiska kolei wąskotorowej.  Inwestycja przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmniejszenia liczby awarii oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców zaaopatrywanych tym odcinkiem a więc m.in. mieszkańców gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Stegna.

Spółka w czerwcu zamierza przeprowadzić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec.

Spółka decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego pozyskała kwotę 526.115,00 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację tego zadania. Ostateczna kwota inwestycji zostanie ustalona w drodze przeprowadzonego przetargu. Zadanie powyższe ma zostać zrealizowane do konca października 2021 r.

Skip to content