Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o, przypomina, iż zgodnie z decyzją GD.RET.070/205/D/2018.KC Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 16.05.2018 roku od dnia 11.06.2020 roku ulega zmianie wysokość obowiązujących taryf za odprowadzanie ścieków.

Od dnia 11.06.2020 roku do dnia 10.06.2021 roku taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Staw będzie wynosiła 6,34 zł./m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Zgodnie z decyzją GD.RET.070/204/D/2018.KC Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 16.05.2018 roku od dnia 11.06.2020 roku do dnia 10.06.2021 roku na terenie Gminy Stare Pole taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 5,91 zł./m3 plus obowiązujący 8% podatek VAT.

Skip to content