Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich Klientów, że w związku ze stanem epidemii obowiązującym na terenie całego kraju i związanymi z tym faktem ograniczeniami  dotyczącymi m.in. swobodnego przemieszczania się, wstrzymaniem poboru płatności gotówkowej za pośrednictwem  inkasentów a także w kasie Spółki, a tym samym powstaniem  szeregu trudności z terminowym opłacaniem faktur, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania i pobierania odsetek za nieterminowe wpłaty należności od faktur wystawionych od 16.03.2020 r.  których termin płatności przypada w okresie pomiędzy 16.03.2020 – 31.05.2020 r.  

Dla naszych Klientów oznacza to, iż zaniechaniem poboru odsetek objęto okres od 16.03.2020 do 31.05.2020 r.  i w tym okresie nie będą naliczane odsetki po upływie terminu płatności należności objętych wystawionymi fakturami.

Odsetki powstałe po tym dniu będą pobierane w ustawowych wysokościach.

Niniejsza decyzja podyktowana jest chęcią udzielenia pomocy wszystkim Klientom Spółki, którzy nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji wywołanej stanem epidemii a także wszystkim, którzy dotychczas dokonywali płatności za pośrednictwem naszych inkasentów lub w kasie Spółki w Nowym Stawie, a w chwili obecnej mają problemy z terminowym opłaceniem wystawionych faktur.

Dla Klientów którzy całkowicie pozbawieni zostali źródła zarobkowania, Spółka udziela również indywidualnej pomocy w postaci rozkładania płatności na raty.

Staramy się, by w tym trudnym czasie obsługa naszych Klientów prowadzona była zgodnie z ich oczekiwaniami jak również pozostała na jak najwyższym poziomie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Tomasz Szczepański

Skip to content