Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim podpisał w dniu 10.09.2021 r. w siedzibie Spółki umowę dotyczącą Budowy Sieci Wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec. Inwestycję zrealizuje STRABAG Sp. z o.o. która to firma w przeprowadzonym przetargu zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Podpisana umowa opiewa na kwotę 1 979 578, 17 zł. Firmę STRABAG reprezentował na podpisaniu umowy Dyrektor Oddziału w Gdyni Pan Mariusz Schab oraz Dyrektor Finansowy Oddziału Pan Michał Kubiak.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu  pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Naszej spółce na budowę wodociągu Lubieszewo – Stawiec udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 526.115,00 zł.

W ramach realizacji zadania istniejąca azbestocementowa sieć wodociągowa Ø 300 przebudowana zostanie na sieć wodociągową Ø 315 PE.

Jest to początek zaplanowanej większej wymiany sieci azbestocementowej na obszarze funkcjonowania CWŻ. Spółka planuje wymianę ponad 22,3 km sieci azbestocementowej  starając się między innymi o środki europejskie w ramach Programu Polska – Rosja.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec pozwoli również na bezkolizyjne przeprowadzenie inwestycji z planowanym do realizacji w 2021 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo – Stawiec”. Zaprojektowana sieć wodociągowa jak i ścieżka rowerowa na w/w odcinku przebiegają w granicach tych samych nieruchomości wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Ostaszewa w działkach byłego torowiska kolei wąskotorowej.  Inwestycja przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmniejszenia liczby awarii oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców zaopatrywanych tym odcinkiem a więc m.in. mieszkańców gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.

Gmina Nowy Dwór Gdański zadeklarowała partycypację finansową w kosztach realizacji powyższego zadania. Podczas podpisania umowy obecna była również Skarbnik Gminy Nowy Dwór Gdański Pani Anna Pałubicka.

Powyższe zadnie zgodnie z podpisaną umową powinno być zrealizowane do końca roku.  

 

Skip to content