Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej publikacji informuje, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności koronowirusa (wirusa COVID-19).

Pragniemy poinformować naszych odbiorców, że procesy uzdatniania wody stosowane przez Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.  eliminują wszelkie mikroorganizmy chorobotwórcze, w tym również wirusy.  WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Woda dostarczana naszym odbiorcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna kontrola jakości wody. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia opiera się na badaniach prowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Nasze Laboratorium od 2008 roku posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Posiada również akredytację na pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 19458:2007 oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz do pobierania próbek ścieków zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-10:1997.

Zewnętrzna kontrola prowadzona jest systematycznie przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Malborku, którzy wydają ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Skip to content