Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 30.09.2020 r. (środa) od godziny 07:00 do godziny 17:00 wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności przerwa może ulec wydłużeniu.

Całkowitym wyłączeniem objęte zostaną miejscowości: Solnica, Jazowa oraz Wierciny.

Po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz  pogorszenie parametrów wody. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

W godzinach wyłączenia w wyżej wymienionych miejscowościach dla potrzeb mieszkańców zostaną zapewnione mobilne zbiorniki z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców.

Skip to content