Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 08.10.2020 r. (czwartek) od godziny 07:00 do godziny 17:00 wystąpi – planowana pierwotnie na dzień 30.09.2020 r. –  czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wyłączenia wody w punkcie pomiarowym Solnica.

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności przerwa może ulec wydłużeniu.

Całkowitym wyłączeniem objęte zostaną miejscowości: Solnica, Jazowa oraz Wierciny.

Po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz pogorszenie parametrów wody. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

W godzinach wyłączenia w wyżej wymienionych miejscowościach dla potrzeb mieszkańców zostaną zapewnione mobilne zbiorniki z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców.

Skip to content