Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. informuje Odbiorców, że w miesiącu listopadzie w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej przy ul. Bałtyckiej mogą następować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody przy ul. Bałtyckiej (od skrzyżowania z ul. Krasińskiego w kierunku Żelichowa) i w miejscowości Żelichowo.

W wyniku prowadzonych prac po przywróceniu dostaw wody mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie parametrów jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych Odbiorców.

Skip to content