Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie nocą 22.10.2020 r. (ze środy na  czwartek) od godz. 1:00 do godz. 4:00 zostanie wstrzymana dostawa wody na terenie całej sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego. 

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności przerwa może ulec wydłużeniu.

Po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz  pogorszenie parametrów wody. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców.

Skip to content