Jednocześnie informujemy, iż  przerwa może zostać skrócona lub wydłużona z przyczyn niezależnych od Spółki. Po zakończeniu prac i przywróceniu dostaw wody mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie parametrów jakości wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy naszych Odbiorców, jednakże działania te są konieczne w celu przeprowadzenia niezbędnych prac.
Skip to content