Szanowni Klienci,

Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. w związku z awarią kolektorów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st Warszawy informuje, iż eksploatowane przez nas ujęcia wody pitnej (21 studni głębinowych) są w pełni i stale monitorowane pod względem jakości wody a w/w awaria nie stanowi zagrożenia dla naszych ujęć wody pitnej.

Informujemy ponadto, iż zgodnie z wytycznymi PPIS na czas awarii kolektorów w Warszawie zwiększamy częstotliwość badań wody surowej na dwa razy w tygodniu oraz zwiększamy zakres badań na parametry z zakresu fizyko-chemii (parametr stężenie azotanów) oraz z zakresu mikrobiologii.

Skip to content