Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. informuje Odbiorców, że dnia 01.07.2022 r. (tj. piątek)  w związku z potężną burzą i wyładowaniami atmosferycznymi jakie przeszły nad SUW w Ząbrowie wystąpiły problemy z dostawą wody na całym obszarze działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego lub bardzo niskie ciśnienie. Powodem awarii jest uszkodzenie linii energetycznych doprowadzających prąd do SUW w Ząbrowie. Awaria jest już usuwana przez pracowników spółki ENERGA. Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie zasilana jest obecnie z awaryjnych agregatów prądotwórczych. Dostawy wody dla całego obszaru działania CWŻ powinny zostać przywrócone z chwilą gdy zostanie przywrócona energia elektryczna zasilająca studnie głębinowe. W chwili obecnej pracuje SUW jednakże nie ma zasilania na ujęciach wody. 

Sytuacja ta jest działaniem siły wyższej jaka miała miejsce na terenie Gminy Stare Pole. 

Więcej na temat sytuacji w gminie: https://malbork.naszemiasto.pl/stare-pole-zerwane-linie-energetyczne-i-dachy-powalone/ar/c16-8891391

W chwili obecnej trudno oszacować dokładnie czas usunięcia wszystkich skutków awarii. 

W wyniku prowadzonych prac po przywróceniu dostaw wody mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie parametrów jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych Odbiorców.

Skip to content