Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje odbiorców, że dnia 21.10.2020 r. w związku z rozbudową wodociągu w miejscowości Sztutowo wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody od godz. 10:00 do godz. 15:00.

Przerwą objęte będą ulice:

  • Morska,
  • Zalewowa,
  • Leśna,
  • Bursztynowa,
  • Jagodowa,
  • Jaśkowa dolina,
  • Wrzosowa,
  • Kormoranów,

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności przerwa może ulec wydłużeniu.

Po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz pogorszenie parametrów wody. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców.

Skip to content