Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o .o. w Nowym Dworze Gdańskim aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

 

MONTER KONSERWATOR SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Miejsce pracy: Zakład Eksploatacji w Nowym Stawie

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • premie wynikające z systemu ocen pracowniczych
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • niezbędne narzędzia do pracy i odzież roboczą adekwatnie do zajmowanego stanowiska
 • możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace przeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych, i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • obsługa samochodu ciśnieniowego WUKO
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego kierunkowego lub średniego kierunkowego
 • prawa jazdy kategorii B,C
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej, w godzinach nocnych w przypadku wystąpienia awarii
 • doświadczenia w pracy przy montażu sieci wodno- kanalizacyjnej , ciepło-gazowniczej lub instalacji sanitarnych
 • umiejętności czytania planów oraz rysunków technicznych
 • gotowości do pełnienia dyżuru domowego
 • samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej

Mile widziane:

 • uprawnienia operatora koparko- ładowarki
 • uprawnienia spawacza
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adres sekretariat@cwz.pomorskie.pl lub o złożenie ich osobiście w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z. o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie  do 07.09.2020 r.  w godzinach pracy  Spółki tj.  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy w składanych dokumentach o zamieszczenie dopisku  „MONTER SIECI”.

Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański  Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Montera- konserwatora  sieci wodno- kanalizacyjnej  w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

WAŻNE

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim siedzibą przy ulicy Warszawskiej 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

 

  Skip to content