Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

 

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

INKASENT (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Miejsce pracy: teren miasta Nowy Dwór Gdański, miejscowość Orłowo

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa (planowany termin od maja do września 2021 r. z możliwością przedłużenia, wymiar czasu pracy: od 1/2 do 1/1 etatu),
 3. Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,
 4. Niezbędne narzędzia do pracy i odzież roboczą,
 5. Możliwość rozwoju zawodowego,
 6. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 7. Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Główny zakres obowiązków:

 1. Regularne odczyty wskazań na wodomierzach z terenu miasta Nowy Dwór Gdański i Orłowa,
  2. Raportowanie nieodczytanych wskazań na wodomierzach,
  3. Sprawdzanie zużycia wody na wyznaczonym terenie,
  4. Prowadzenie ewidencji stanu wodomierzy,
  5. Wystawianie faktur za pomocą elektronicznego urządzenia oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych od odbiorców wody,
  6. Inkaso gotówkowe oraz systematyczne rozliczanie przyjętych wpłat w kasie Spółki  lub na wskazany rachunek  bankowy Spółki,
  7. Dostarczanie klientom faktur,
  8. Sporządzanie raportów.

Od Kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia zasadniczego zawodowego, średniego lub wyższego,
  2. Gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  3. Samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej
  4. Posiadania własnego samochodu osobowego oraz prawa jazdy kat. B,
  5. Podstawowej znajomości działania i obsługi sprzętu elektronicznego (smartfon, drukarka, terminal płatniczy).

Mile widziane:

 • Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

 

Wymagane dokumenty:

 • CV  oraz krótki list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adresprezes@cwz.pomorskie.pl lub złożenie ich osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do 23.04.2021 r. w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku – „Nabór na stanowisko Inkasenta (na zastępstwo)”

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. W tym przypadku zostanie on zaproszony do dalszego etapu rekrutacji w tym rozmów kwalifikacyjnych.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Inkasenta (na zastępstwo) i oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content