Kierownik Zakładu Eksploatacji w Nowym Stawie

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Eksploatacji w Nowym Stawie został wybrany Pan Marek Szwęch zamieszkały w Elblągu.  Pan Marek Szwęch spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku Kierownika Zakładu Eksploatacji w Nowym Stawie zakresu obowiązków.

 

Skip to content