Kierownik Biura Obsługi Klienta

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki odpadami nie został wybrany żaden z kandydatów.  

Skip to content