Kierownik Zakładu Eksploatacji w Nowym Stawie

p

Informacja o ilości złożonych ofert

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Eksploatacji w Nowym Stawie wpłynęła jedna oferta.

Skip to content