Szanowni klienci,

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.03.2020 roku do 31.03.2020 roku przystępuje do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Pole.

Płukanie sieci odbywać się będzie zazwyczaj w godzinach od 8.00 do 15.00, jednakże czas ten może ulec zmianie.  Ponadto w tych samych godzinach odbywać się będzie płukanie sieci poprzez hydranty.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą pojawić się przerwy w dostawie wody oraz mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Skutki płukania mogą być odczuwalne  w ciągu całego dnia.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych.

Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się również wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

O wszystkich szczegółach będziemy informować na bieżąco według potrzeb na naszej stronie internetowej www.cwz.pomorskie.pl, a także w razie potrzeby służymy pomocą pod numerami telefonów:

Zakład  Eksploatacji  w Nowym Stawie
Tel. 55 273 22 47

Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie
Tel. 55 271 35 40

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy i jednocześnie podkreślamy, że w tej i wszelkich innych sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą.

  

Z poważaniem:
Prezes Zarządu
Tomasz Szczepański

 

Skip to content