Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie utrzymania odpowiedniej jakości wody u naszych Odbiorców, w dniach od 13.05.2019 roku do 31.05.2019 roku przeprowadzał będzie okresowe płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Pole.

Płukanie sieci odbywać się będzie najczęściej w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku w wyjątkowych sytuacjach w weekendy.

Informujemy, iż w tych godzinach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody a po wznowieniu dostaw wody, może wystąpić pogorszenie jej jakości, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie
Tel. 606-313-965
lub
Tel. 55 271 35 40.

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy.

Skip to content